Muiden Pampus Muiden

Beste Sloep en Gig roeiers van Nederland,

Graag schrijf ik deze toelichting op ons besluit over de nieuwe inschrijfprocedure van Muiden Pampus Muiden. Stichting Muiden Pampus Muiden heeft als hoofddoelstelling om de roeisport in Nederland te bevorderen. Als bestuur van MPM streven wij er elk jaar naar om het evenement nog groter, mooier en beter te maken dan het jaar er voor. Veiligheid, kwaliteit en professionaliteit zijn de kernwaardes die er voor zorgen dat het evenement kan blijven bestaan. Na jaren lang de gedachte te hebben dat het evenement elk jaar groter kon worden hebben wij ervaren dat afgelopen jaar, MPM 24, dat het maximale aantal deelnemende teams bereikt is om een succesvol evenement te kunnen blijven verzorgen.

Uitgangspunten voor een succesvol evenement zijn voor ons zijn:
1. Capaciteit locatie

  • Toegestane aantal mensen in de tent
  • Slaapschepen
  • Parkeergelegenheid
  • Gelimiteerde ruimte op het terrein van de KNZ&RV

2. Bewaken van de veiligheid

  • Op en rond het water
  • Maximale inzet van onze vrijwilligers
  • Veiligheid in en rond de horeca van Muiden
  • Rekening houden met de omwonenden

Oplossing voor sloepen:
De limiet voor roeisloepen zal 120 blijven. Van de 285 sloepen waren er 80 in 2015 die zich kwalificeren voor het eind klassement van de FSN. Deze sloepen welke wel voldoende wedstrijden roeien voorrang te geven bij de inschrijving. Op deze wijze voor dat alle sloepen welke deelnemen aan het FSN klassement in ieder geval mee kunnen doen (mits tijdig ingeschreven en gebruik gemaakt van hun 24-uurs voorsprong).

Oplossing voor Gig’s:
In lijn met de sloepen zal er ook een limiet van 40 TEAMS komen voor de Gig’s. Hierbij geven wij de ruimte aan een aantal Engelse teams. Bij overinschrijving zullen Houten Gig’s voorrang krijgen op Polyester. Wij zullen we ook rekening proberen te houden met de stand in het kampioenschap en per geval beoordelen.

Uiteraard zal het bestuur van MPM na afloop van editie 25 evalueren en nagaan of de nieuwe regels hun doel hebben bereikt en indien nodig aanpassingen maken. Wij zijn erg vereerd en voelen ons dan ook bevoorrecht dat MPM zo’n wezenlijk onderdeel is geworden van de roeisport in Nederland.

Dank voor eenieders begrip,

Als u nog vragen of opmerkingen heeft stuur deze gerust naar ons toe secretariaat@muidenpampusmuiden.nl,

Graag tot op het water,

Jacob Jan Stuyt
Voorzitter Muiden Pampus Muiden


© 2016 Stichting Muiden Pampus Muiden