Muiden Pampus Muiden

Beste Sloep en Gig roeiers van Nederland,

Graag schrijf ik deze toelichting op ons besluit over de nieuwe inschrijfprocedure van Muiden Pampus Muiden. Stichting Muiden Pampus Muiden heeft als hoofddoelstelling om de roeisport in Nederland te bevorderen. Als bestuur van MPM streven wij er elk jaar naar om het evenement nog groter, mooier en beter te maken dan het jaar er voor. Veiligheid, kwaliteit en professionaliteit zijn de kernwaardes die er voor zorgen dat het evenement kan blijven bestaan. Na jaren lang de gedachte te hebben dat het evenement elk jaar groter kon worden hebben wij ervaren dat afgelopen jaar, MPM 24, dat het maximale aantal deelnemende teams bereikt is om een succesvol evenement te kunnen blijven verzorgen.

Uitgangspunten voor een succesvol evenement zijn voor ons zijn:
1. Capaciteit locatie

  • Toegestane aantal mensen in de tent
  • Slaapschepen
  • Parkeergelegenheid
  • Gelimiteerde ruimte op het terrein van de KNZ&RV

2. Bewaken van de veiligheid

  • Op en rond het water
  • Maximale inzet van onze vrijwilligers
  • Veiligheid in en rond de horeca van Muiden
  • Rekening houden met de omwonenden

Oplossing voor sloepen:
De limiet voor roeisloepen zal 120 blijven. Van de 285 sloepen in 2015 waren er 80 die zich kwalificeerden voor het eind klassement van de FSN. Deze sloepen, welke wel voldoende wedstrijden roeien, zullen daarom voorrang hebben bij de inschrijving. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat alle sloepen, welke deelnemen aan het FSN klassement, in ieder geval mee kunnen doen (mits tijdig ingeschreven en mits gebruik gemaakt van hun 24-uurs voorsprong).

Oplossing voor Gig’s:
In lijn met de sloepen zal er ook een limiet van 40 TEAMS komen voor de Gig’s. Hierbij inbegrepen is de ruimte diewij aan een aantal Engelse teamsgeven. Bij overinschrijving zullen Houten Gig’s voorrang krijgen op Polyester. Wij zullen we (???) ook rekening proberen te houden met de stand in het kampioenschap en per geval de inschijving beoordelen.

Uiteraard zal het bestuur van MPM na afloop van editie 25 het evenement en alle aspceten ervan evalueren en nagaan of de nieuwe regels hun doel hebben bereikt en indien nodig zal het bestuur aanpassingen maken. Wij zijn erg vereerd en voelen ons dan ook bevoorrecht dat MPM zo’n wezenlijk onderdeel is geworden van de roeisport in Nederland.

Dank voor eenieders begrip,

Als u nog vragen of opmerkingen heeft stuur deze gerust naar ons toe secretariaat@muidenpampusmuiden.nl,

Graag tot op het water,

Jacob Jan Stuyt
Voorzitter Muiden Pampus Muiden


© 2016 Stichting Muiden Pampus Muiden