Inschrijven

MPM32 procedure en inschrijving

Mpm2

Procedure MPM32

Sloepen

  • Voorinschrijving (inventarisatie) teams 18-22 september
  • Toewijzen deelname 115 teams. Hierbij rekening houdend met klassementen, verdeling dames/ heren, verdeling klassen, verleden, sloepen welke 2 dagen meedoen (hebben gedaan in 2022), etc.
  • Alle leden FSN dezelfde rechten.
  • Geen voorinschrijving HK, wel extra plekken welke na laatste genomineerde wedstrijd kunnen worden toegewezen.
  • Uiterlijk 1-10 communiceert MPM welke 115 teams kunnen deelnemen en hun inschrijving kunnen afronden.
  • Laatste plekken (5) op basis van FSN-klassement toewijzen na laatst genomineerde wedstrijd (sloepen dienen wel 6 wedstrijden geroeid te hebben en niet op MPM als 6e wedstrijd voor het klassement te gokken).

Gigs

In totaal zijn er 42 startplaatsen te verdelen (21 dames en 21 heren).
Bij zowel de dames als de heren geldt:

  • Top 10 stand NK (mits aan de voorwaarden van de DPGA voldaan)
  • 5 Engelse deelnemers op uitnodiging/toewijzing MPM.
  • 6 wildcards door MPM toe te wijzen.

Voorinschrijven zal mogelijk zijn van 18-22 september. Toewijzen na de laatst genomineerde wedstrijd voor het NK en na laatste overleg met de DPGA.

Bovenstaande procedure is voorgelegd aan de DPGA en akkoord bevonden.

Voorinschrijving

De voorinschrijving is nog niet geopend. Vanaf begin september zal dat op deze plek mogelijk zijn.