Inschrijfprocedure MPM30

Afgelopen jaar heeft MPM een andere procedure gevoerd mbt de inschrijving door de situatie rondom corona en we hebben daar veel positieve reacties op ontvangen. Teams weten eerder waar ze aan toe zijn en krijgen meer tijd om alles te regelen.

Mpm4

Ook de hectiek bij de inschrijving behoorde hierdoor tot het verleden. De organisatie heeft ook meer rust en tijd om een top weekend neer te kunnen zetten.

Dit heeft ons doen besluiten om (in overleg met de wedstrijdcommissie van de FSN) komend jaar de volgende (onderstaande) procedure te hanteren.

Sloepen

  • Voorinschrijving (inventarisatie) teams 19-223 september
  • Toewijzen deelname 115 teams. Hierbij rekening houdend met klassementen, verdeling dames/ heren, verdeling klassen, verleden, sloepen welke 2 dagen meedoen (hebben gedaan in 2021), etc.
  • Alle leden FSN dezelfde rechten.
  • Geen voorinschrijving HK, wel extra plekken welke na laatste genomineerde wedstrijd kunnen worden toegewezen.
  • Uiterlijk 1-10 communiceert MPM welke 115 teams kunnen deelnemen en hun inschrijving kunnen afronden.
  • Laatste plekken (5) op basis van FSN-klassement toewijzen na laatst genomineerde wedstrijd (sloepen dienen wel 6 wedstrijden geroeid te hebben en niet op MPM als 6e wedstrijd voor het klassement te gokken).

Gigs

In totaal zijn er 42 startplaatsen te verdelen (21 dames en 21 heren).
Bij zowel de dames als de heren geldt:

  • Top 10 stand NK (mits aan de voorwaarden van de DPGA voldaan)
  • 5 Engelse deelnemers op uitnodiging/toewijzing MPM.
  • 6 wildcards door MPM toe te wijzen.

Voorinschrijven zal mogelijk zijn van 19-23 september. Toewijzen na de laatst genomineerde wedstrijd voor het NK en na laatste overleg met de DPGA.

Bovenstaande procedure is voorgelegd aan de DPGA en akkoord bevonden.