Inschrijven van 18 t/m 22 september

Maandag 18 t/m vrijdag 22 september kan je je registreren voor MPM 2023. Dit betreft een voorinschrijving. Daarna zullen wij een selectie maken en eind september bekend maken welke teams dit jaar mee kunnen doen en wie op de reservelijst komen.

MPM logo 2023

Inschrijfprocedure

Om hectiek bij de inschrijving te voorkomen hanteert MPM de volgende inschrijfprocedure voor Sloepen en Gigs.

Sloepen

  • Voorinschrijving (inventarisatie) teams 18-22 september
  • Toewijzen deelname 115 teams. Hierbij rekening houdend met klassementen, verdeling dames/ heren, verdeling klassen, verleden, sloepen welke 2 dagen meedoen (hebben gedaan in 2021), etc.
  • Alle leden FSN dezelfde rechten.
  • Geen voorinschrijving HK, wel extra plekken welke na laatste genomineerde wedstrijd kunnen worden toegewezen.
  • Uiterlijk 1-10 communiceert MPM welke 115 teams kunnen deelnemen en hun inschrijving kunnen afronden.
  • Laatste plekken (5) op basis van FSN-klassement toewijzen na laatst genomineerde wedstrijd (sloepen dienen wel 6 wedstrijden geroeid te hebben en niet op MPM als 6e wedstrijd voor het klassement te gokken).

Gigs

In totaal zijn er 42 startplaatsen te verdelen (21 dames en 21 heren).
Bij zowel de dames als de heren geldt:

  • Top 10 stand NK (mits aan de voorwaarden van de DPGA voldaan)
  • 5 Engelse deelnemers op uitnodiging/toewijzing MPM.
  • 6 wildcards door MPM toe te wijzen.

Voorinschrijven zal mogelijk zijn van 18-22 september. Toewijzen na de laatst genomineerde wedstrijd voor het NK en na laatste overleg met de DPGA.

Bovenstaande procedure is voorgelegd aan de DPGA en akkoord bevonden.